Salutació

Benvolguts companys/es i amics/amigues,

En primer lloc, desitjo agrair la contribució, a manera de graella de sortida de la Societat Balear d’Anticoncepció (SBA), als membres de la Junta Directiva, els organitzadors i els participants a la Primera Jornada d’Anticoncepció sota els auspicis de la nostra societat i celebrada a l’Hospital Son Llàtzer l’1 d’octubre de 2021.

Tots estàvem desitjant tenir una societat científica en matèria d’anticoncepció, que ens permetés treballar a Balears, seguint els passos de la nostra institució matriu, la Sociedad Española de Contracepción (SEC).
Com molts de vostès saben, som sòcia de la SEC des dels seus començaments, als anys 90, i treball des de fa més de tres dècades a la planificació familiar, a Eivissa. És, per tant, un honor per a mi presidir la primera Junta Directiva de la SBA.

Des de la nostra societat, treballarem àrduament per fomentar el compliment de totes les estratègies en matèria de Salut Sexual i Reproductiva, l’accés als mètodes anticonceptius i l’adequació dels circuits per a la interrupció voluntària de l’embaràs. Altres línies destacades de la nostra actuació són afavorir l’atenció a les dones en situació de risc (víctimes de la violència de gènere, dones en situació de prostitució, adolescents i residents a àrees de deprivació sociocultural) i oferir formació continuada de qualitat als professionals de la salut i l’educació.
Us don, per tant, la benvinguda a aquest il·lusionant projecte, al que tots hi som convocats a aportar el nostre gra d’arena. Qualsevol contribució en positiu a la Salut Sexual i Reproductiva i a la disminució de la nostra taxa d’avortaments voluntaris a Balears donarà sentit al nostre esforç.

Rebeu una cordial salutació,

Dra. Dª Cristina Molina Mirazú,
Presidenta de la Societat Balear d’Anticoncepció